Üroloji

Yeni Teknolojilerle Prostat Tedavisi ve Prostatta Sağlık

Geçmişten bu yana prostat büyümesi terimi yaşlı erkeklerdeki işeme bozukluğu olarak algılanan tüm semptomlar için kullanılmıştır. Prostat büyümesi,  ilerleyici bir hastalıktır ve 70 yasın üzerindeki her dört erkekten birinde tedavi edilmesi zorunlu hale gelmektedir ki buradaki risk faktörleri artan yaş, semptomlarda kötüleşme, idrar akım hızında azalma ve prostat hacminin artması olduğu bildirilmiştir. Prostat büyümesi ve bunun tedavisi için yaygın olarak prostat tedavisi kavramı kullanılır. Yazı içinde de kulağa yakın gelmesi bakımından kullanacağımız prostat tedavisi kavramı aslında prostat büyümesi konusundaki tedaviyi anlatmaktadır.  Prostat büyümesi, sık idrara çıkma, acil işeme hissi, gece idrara kalkma ve idrar kaçırma gibi depolama semptomlarına neden olabilmektedir. Prostat tedavisi uygulanmadığı durumlarda, hastalık ilerleyerek  idrar  boşaltamamaya kadar giden durumlara yol açabilmektedir. 5 yıllık hastalık ilerlemesi %35 -%40, yıllık üriner retansiyon riski ise ’lardadır. (idrar yapamama ile mesanenin sonda ile boşaltılması)

Son çalışmalar nedeni tam olarak açıklanamamakla birlikte yaş artışı ve BPB'nin (iyi huylu prostat büyümesi) cinsel fonksiyonlarda azalmaya neden olduğunu göstermektedir.  Uzun süreli şikayetleri olan ve tıkanıklık nedeniyle yorulan mesane kasından dolayı, ameliyat ile prostat tedavisi sonrası bile  yaklaşık 3 hastadan 1’inde şikayetlerin belli oranlarda devam ettiği gözlemlenmiştir. Prostat tedavisi için, erken tanı, sağlıklı takip, ilaç tedavisi ve gerekli olgularda cerrahi girişim kaçınılmazdır.

Prostat Tedavisi

1.Bekleyerek takip etme; watcfull waiting (ww) , şikayetleri az ya da olmayan hastalar için uygundur.

2.büyümüs prostat bezinin prostatik üretrada yapmış olduğu fiziksel engeli (statik komponent) ortadan kaldırmak için 5 a redüktaz enzim inhibitörleri finasterid/ dutasterid kullanılır. (30-40 gram üzeri prostatlarda kullanılır serum psa düzeyleri yarıya iner,serbest psa/total psa oranları değişmez

3.Prostat stromasında artmış düz kas tonusu dinamik komponenti yenmek için a-adrenerjik reseptörler prostat düz kas gevşemesi ve mesane boynu gevsşemesiyle idrar akımını kolaylaştırırlar. En sık kullanılan ilaç gurubudur, ne yazık ki herhangi bir kontrol olmadan yıllarca bu grup ilaçları kullanan hastalarımız mevcuttur.

4.Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, son yıllarda hem prostat tedavisi hem de cinsel fonksiyon bozukluğunun tedavisinde kullanılmaktadır.  Halk arasında hafta sonu hapı olarak da bilinen tadalafil gurubu ilaçların daha düsük dozlarda kulanımı 5mg gibi yeterli olmaktadır.

5.Prostat tedavisi için uygulanan bir diğer adım da fitoterapi olmaktadır. Fitoterapi; medikal tedavide bitkilerin veya bitki özlerinin kullanılması.(bu grupta en fazla saw palmetto denilen bodur palmiye ağacı,South African stargrass Afrika erik ağacı,Rye Gross Polen denilen kara çayır en sık kullanılanlardandır.

6.Prostat tedavisi için Cerrahi tedavi;  minimal invaziv olarak TUMT ve TUNA ile prostat içine ısı verilerek yapılan termoterapiler ; anestezi gerektirmez ve lokal olarak ayaktan hastalara uygulanabilir, lazer prostatektomiler, holmiyum laser, green light, (yeşil ışık) diode laser  (kırmızı ışık) ile kanama riskli hastalarda bir kavite oluşturarak tıkanıklığın giderilmesi sağlanır. Plazma kinetik ya da  bipolar teknolojiler kullanılarak  altın standart ve kapalı yöntem olarak  adlandırılan, halk arasında “ kazıma yöntemi” de denilen TUR-P açık cerrahi ile prostatın alınması son yıllarda çok azalmakla birlikte, çok büyük prostatlarda, mesane divertikülü ve mesane taşı olan olgularda tercih edilmektedir.

Uzun yıllardır prostat büyümesinde kullanılan cerrahi tedaviler sonrası, “şehir efsaneleri” haline gelen idrar kaçırma, tekrar ameliyat olma, erkeklikte azalma, kanama, bıçak değince kanser olma gibi korkular  biz erkeklerde prostat tedavisi olmada zorlanma ve geri çekilme ortaya çıkarmaktadır. Fakat günümüzdeki teknolojiler ve zaman içerisinde kazanılan tecrübeler ile artık gelinen noktada ameliyat sonrası başarılar çok önemli bir düzeydedir. Özelikle de kapalı yöntem denilen ve altın standart olan tur-p operasyonu ile kısa süre hastanede kalış (36-48saat) ve daha az komplikasyon oranları ile  prostat tedavisi yapılırken başarı sağlanmaktadır.(sadece kuru orgazm denilen meninin idrar torbasına boşalmasına neden olur) Aynı zamanda operasyon esnasında alınan prostat dokuları patolojiye gönderilerek incelenmektedir.

 

 Online Randevu 

 

 Telefonla Randevu: 0216 565 40 65 

Teknolojik Gelişmelerle Prostatta Sağlık ve Prostat Tedavisi

Yeni nesil, daha güvenilir, daha güçlü GREEN LIGHT laser ile kanama olmaksızın, daha kısa süre hastanede kalış ile prostat büyümesinde tedavi sağlanabilmektedir.

Yapılan taramalarda PSA yüksekliği ile tespit edilen prostat kanseri vakalarında gereksiz yapılan prostat biyopsilerini önlemek için MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR görüntüleme yöntemi önem kazanmıştır.

PROSTAT MR ile şüpheli olgularda konfigürasyon sağlanarak yapılan çoklu prostat biyopsileri erken ve doğru tanıda önemlidir. (MR füzyon biyopsi)

Prostat biyopsi ile saptanan erken evre, düşük volümlü  prostat kanseri olgularında (gleason3+3) fokal tedavi HIFU ile son derece önemli sonuçlar alınmaktadır.

Erken evre prostat kanseri olgularında laparoskopik / robotik radikal prostatektomi ameliyatları altın standarttır.

 

 

 Online Randevu 

 

 Telefonla Randevu: 0216 565 40 65 

Sizi Arayalım ve Bilgi Verelim

Özel Göztepe Hastanesi'nin Paylaştığım Tüm İletişim Kanalları ile Tarafıma Bilgilendirme Yapmasını Onaylıyorum.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun