Yeni Komite ve Ekipler

Ana Sayfa / Yeni Komite ve Ekipler

 

HASTA HAKLARI KOMİTESİ

Hastanede politikalarımız doğrultusunda,bilimsel ve etik olarak,tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların onurlarına,kültürel,psikolojik ve duygusal değerlerine saygılı bakım alma

haklarını belirlemek ve kullanmalarını sağlamaktır.

 

Adı Soyadı Ünvanı Komitedeki Görevi Atama Tarihi
Nafiye Barut Hasta Bakım Hizmetleri /Kalite Direktörü Kalite Direktörü 03.12.2018
Şenay Aybastı Hasta Hizmetleri Müdürü/Hasta Hakları sor Üye 01.04.2019
Ebru Uçar Cerr.Sor.Hemş-Hasta Hakları Yardımcısı Toplantı Sorumlusu Üye 03.12.2018
Tansu Güvensoy Kalite Sorumlusu Üye 02.04.2018

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Hastanede politikalarımız doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru,zamanında ve eksiksiz bir şekilde hasta,çalışanlar ve ziyaretçileri korumak amacıyla,enfeksiyon risklerini sürekli

tespit etmek ve azaltmaktır.

 

Adı Soyadı Ünvanı Komitedeki Görevi Atama Tarihi
Dr Şafak Göktaş Enf.Hast.Mirobiyoloji Uzm.Dr. BAŞKAN 03.12.2018
Op.Dr Tanju Cengiz Başhekim Yard ve Üroloji Uzm.Dr. Üye 03.12.2018
Nursel Kayalı İşletme Direktörü Üye 02.04.2018
Serdar Dilaver İSG Uzmanı Üye 02.04.2018
Nafiye Barut Hasta Bakım Hizmetleri /Kalite Direktörü Kalite Direktörü 03.12.2018
Tansu Güvensoy Kalite Dökümantasyon Sorumlusu Üye 02.04.2018
Ayşe Demir Bulut Enfeksiyon Kntrol hemşiresi Toplantı Sorumlusu/Üye 03.12.2018
Hürü Aşarkaya Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Üye 03.12.2018
Dr.Yüksel Çiçek Dahiliye Uzmanı Üye 01.04.2019
Dr.M.Fatih Kılaç Genel Yoğun Bakım Üye 03.12.2018
Nalan Tünay Ameliyathane Sor.hemşiresi Üye 03.12.2018
Dr.Zümrüt Arseven Çocuk Hastalıkları Uzmanı Üye 03.12.2018
Mecit Çevirci Temizlik Sorumlusu Üye 03.12.2018

 

ANTİBİYOTİK KONTROL VE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Cerrahi Girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin uygun zamanda,yeterli dozda ve sürede başlanmasını sağlar.

 

Adı Soyadı Ünvanı Komitedeki Görevi Atama Tarihi
Op.Dr Tanju Cengiz Başhekim Yard ve Üroloji Uzm.Dr. BAŞKAN 03.12.2018
Dr Yüksel Çiçek Dahiliye Uzm.Dr Üye 03.12.2018
Dr Şafak Göktaş Enf.Hast.Mirobiyoloji Uzm.Dr. Üye 03.12.2018
Nursel Kayalı İşletme Direktörü Üye 02.04.2018
Ayşe Demir Bulut Enfeksiyon Kntrol hemşiresi Toplantı Sorumlusu/Üye 03.12.2018
Nafiye Barut Hasta Bakım Hizmetleri /Kalite Direktörü Kalite Direktörü 03.12.2018
Tansu Güvensoy Kalite Dökümantasyon Sorumlusu Üye 02.04.2018
Ceyda Karacakaya Sorumlu Eczacı Üye 03.12.2018
Nalan

Tunay

Ameliyathane Sor.hemşiresi Üye 03.12.2018

 

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları

amaçlamaktadır.

Adı Soyadı Ünvanı Komitedeki Görevi Atama Tarihi
Op.Dr Tanju Cengiz Başhekim Yard ve Üroloji Uzm.Dr. İşveren/İşveren Vekili 03.12.2018
Dr Sabri Moğultay Acil Uzm.Dr İşyeri hekimi 03.12.2018
Nursel Kayalı İşletme Direktörü Üye 02.04.2018
Serdar Dilaver İş Güvenliği Uzm A Sınıfı İş Güvenliği Uzm. 02.04.2018
Mecit Çevirci Temizlik Sorumlusu Çalışan Temsilcisi 03.12.2018
Tansu Güvensoy Kalite Dökümantasyon Sorumlusu Toplantı Sorumlusu/Üye 02.04.2018
Nalan Tunay Ameliyathane sor hemş Destek Elemanı 03.12.2018
Ayşe Bulut Demir Enf.Kont.Hemş. Destek Elemanı 03.12.2018
Nafiye Barut Hasta Bakım Hizmetleri /Kalite Direktörü Kalite Direktörü 03.12.2018
Engin Yıldırım Teknik serv.sor teknisyeni Üye 03.12.2018
KIRMIZI KOD
Hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde,yangına en hızlı şekilde müdahale

edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirebilmeyi amaçlamaktadır.

Adı Soyadı Ünvanı Komitedeki Görevi Atama Tarihi
Engin Yıldırım Teknik Hizmet Sor. BAŞKAN 03.12.2018
Veli Maden Teknik Hizmetler Elemanı Toplantı Sorumlusu/Üye 03.12.2018
Nursel Kayalı İşletme Direktörü Üye 02.04.2018
Serdar Dilaver İSG Uzmanı Üye 02.04.2018
Mecit Çevirci Temizlik Sorumlusu Üye 03.12.2018
Yaşar Öztürk(Gece) Klinikler temizlik elemanı Üye 03.12.2018
Mustafa Yenercan(Gece) Gece Amiri Üye 03.12.2018