Üroloji

Hastanemiz Üroloji kliniğinde tüm üro-genital hastalıklar en yeni yöntemlerle teşhis edilmekte ve bu hastalıkların açık cerrahi ve endoskopik yöntemlerle ameliyat edilmektedir. Ayrıca sıradan ameliyatlar dışında radikal nefrektomi-pyeloplasti-total sistektomi-radikal prostatektomi - üretroplastiler – Anti Reflex ameliyatları Retroperitonial lenf dirseksiyonu gibi özellik isteyen ameliyatlarda kliniğimizde rutin olarak yapılmaktadır.

PROSTAT HASTALIKLARI

Erkeklerde yaşla birlikte hormonal ve çeşitli etkenlere bağlı olarak Prostat bezinin (erbezi) büyümesi; iyi huylu benign prostat hiperplazisi (BPH) ve kötü huylu prostat kanseri (Prostat Ca) olmak üzere iki türlüdür. BPH’ın klinik sıklığı 60-69 yaş arası erkeklerde %51 olarak saptanmıştır. Kendini sık idrara çıkma, geceleri idrara kalkma, damla damla idrar yapma, idrar kaçırma gibi şikayetler ile belli eder. Tedavisinde; ayrıcı tanısı yapıldıktan sonra, şikayetlerin şiddetine, yan etkilerine ve prostatın büyüklüğüne göre; ilaçla tedavi, açık yada kapalı prostat ameliyatları (TUR-P) ve laserle tedavi olmak üzere farklı metodlar bulunmaktadır. Prostat kanserinde ise erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Bunun için 40 yaş üstü erkeklerde yada bir kez prostatın parmakla muayenesi (RT) ve prostat spesifik antijen (PSA) kontrolü gereklidir. Şüpheli olgularda transrektal ultrasonografi eşliğinde (TRUS) biyopsi endikedir. Hastanemizde BPH (iyi huylu prostat büyümesi) tedavisinde TURV-P (endoskopik yöntemle prostatın buharlaştırılması) yöntemi ile cinsel fonsiyon kaybı olmadan 24 saat hastanede kalış süresi ile tam tedavi sağlanabilmektedir.

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

Prostat patolojileri ve idrar yolu enfeksiyonlarından sonra idrar yollarını en büyük sıklıkla etkileyen üçüncü hastalık idrar yolları taşlarıdır.

Uygun tıbbi tedavi ve taş hastalığının nüksünü azaltmaya yönelik yaşam tarzlarını yönlendiren ayrıntılı bir metabolik değerlendirmede önemlidir. Böyle bir izlem ve tıbbı girişim olmaksızın 5 yıl içinde taş nüksü %50’lerdedir.

4-5 mm’lik taşların kendiliğinden düşme şansı %50,

6 mm’den büyük taşların kendiliğinden düşme şansı ise %5’den düşüktür.

Çoğunlukla kendini şiddetli ağrı ve idrardan kan gelmesi ile belli ederse de, bazı olgularda uzun süre sessiz kalarak böbrek harabiyetine ya da böbreğin kaybedilmesine kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir.

Ailesinde taş öyküsü olan yada daha önce taş düşürmüş olan hastaların 6-12 ay aralıklarla kontrolden geçmeleri önerilmektedir.

Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan; elektro şok dalgaları ile böbrek taşlarının vücut dışından kırılması ESWL, üreter alt uç taşlarında (böbrekten yola düşmüş) endoskopik yöntemle taşın kırılması URS Vücut dışından ESWL ile kırılmayan, daha büyük taşlarda kapalı yöntemle böbrek içinden taşın kırılması PCNL Yöntemleri Türkiye’de ilk kez her üç tedavi şeklinin kullanılabildiği TEK MERKEZ’dir.

Emekli Sandığı hastalarının ESWL tedavisi başlamıştır.

 

HASTANEMİZDE RUTİN ÜROLOJİ AMELİYATLARI DIŞINDA, ÖZELLİK GEREKTİREN AMELİYATLAR OLARAK;

Böbrek taşlarının vücut dışından kırılması ESWL

Endoskopik üreter taşı tedavisi URS

Endoskopik böbrek taşı tedavisi PCNL

Üreteropelvik darlıklarda lazer ya da soğuk bıçak ile endopyelotomi

Çocuklarda VUR da enjeksiyon ile bulging oluşturma

Kadın İnkontinansında (idrar kaçırma) ,Sling yöntemleri: TVT, IVS, İnfast

Kadın ve erkek inkontinansında transüretral enjeksiyon yöntemleri: coaptite, makroplast vs.

Erkek intertilitesinde (kısırlık tedavisinde) mikroskopik varikoselektomi

Erkek empotansında (iktidarsızlık) ; dorsal venligasyonu ve penil protez ameliyatları

Peyronie hastalağında (penis eğriliğinde) plak rezeksiyonu ve greft konulması

Prostat tedavisinde lazer ile prostatektomi TULAP

Prostat tedavisinde buharlaştırma TURV-P

Hipospadias ameliyatları

Penis uzatma ameliyatları

Üretra darlıklarının lazer ile tedavisi ve stent yerleştirilmesi.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun