SAĞLIK RİSK TARAMA ERKEK CHECK-UP

Muayeneler

 

• Genel Cerrahi Muayenesi

 

Radyoloji İncelemeleri

• Tüm Batın Usg

 

• Akciğer Grafisi Pa

 

Kardiyoloji İncelemeleri

• Ekg

 

Laboratuvar İncelemeleri

• Alt (Sgpt):

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, kalp, iskelet sistemi ve pankreas hastalıkları, su metabolizması bozuklukları araştırmak için faydalanılır.

 

• Ast (Sgot):

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

 

• Total Protein:

Besinsel durumu, karaciğer fonksiyonunu, tümöral hastalıkları, bazı böbrek hastalıklarını değerlendirmek için kullanılır.

 

• Trigliserid:

Ağırlıklı olarak besinlerle alınan yağ miktarını gösterir. Fazla kilo ve damar hastalığı riskini saptamak için kullanılır.

 

• Crp (C-Reaktif Protein): 

Enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, tümöral hastalıkların ve bazı otoimmun hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

 

• Sedimentasyon: 

Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve  ayırıcı tanılarda (enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir.

 

• Hemogram 26 Parametre:

Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.

 

• Anti Tg:

Tiroid bezinin otoimmun hastalıklarının teşhisinde tetkik edilir. Yüksekliğinin en sık nedeni Hashimato Tiroiditidir.

 

• Tsh:

Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.

 

• Tam İdrar Analizi: 

İdrar yolu ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere idrarda bulgu veren diğer sistemik hastalıkların teşhisi ve takibi için kullanılır. İdrar mikroskop altında incelenir, ayrıca içerdiği biyokimyasal bileşenler ölçülür.

 

• Total Psa:

Erkeklerde en yaygın kanser türlerinden olan Prostat kanseri takibi için değerli bir testtir.

 

• Glukoz (Açlık):

Yükselmesi ya da düşmesi, şeker hastalığı ve şeker metabolizmasının diğer bozuklukları başta olmak üzere pek çok hastalığı işaret edebilir. 

 

• Total Kolesterol:

Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.

 

• Serbest Psa:

Prostat bezindeki büyümede malignite riskini saptamak için Total PSA ile oranlanır.

 

• Albumin:

Total proteinin %60’lık kısmını oluşturur. Besinsel durum, vücuttan protein atılımına neden olan hastalıkların tanısında karaciğer hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılır.

 

• Ldh:

Karaciğer hastalıkları, bazı anemi türleri, myokard enfartüsü, bazı kas hastalıkları ve maligniteleri, genel olarak doku hasarı ve düzeyini teşhiste kullanılır.

 

• Cea:

Esas olarak tedavi gören kanser hastalığının takibini ve nüksleri izlemek için kullanılır. Tümör varlığı ya da yokluğu için kesin bir sonuç vermemekle birlikte bu amaçla da kullanımı yaygındır.

 

• Ca 19-9:

Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer barsak ve karaciğer- safra yolları kanserlerinin izlenmesinde kullanılır. Mide barsak sisteminin malign olmayan hastalıklarında da test sonuçları yüksek bulunabilir.

 

• Ca 15-3:

Meme kanserinin evrelenmesi ve tedavinin izlenmesinde kullanılır. Diğer bazı malign hastalıklar ve memenin malign olmayan bazı kistik oluşumlarında da yükselebilir.

 

• Afp:

Kronik hepatit ve siroz, karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve testis kanseri tanısı ve takibi için kullanılır.

 

Açıklamalarda tetkiklerin en sık olarak kullanıldığı durumlara yer verilmiştir. Bir çok tetkik burada yer verilemeyecek kadar farklı hastalıkların araştırılması ve takibi için kullanılabilir. Tetkik öncesi hazırlık için lütfen bizi arayınız.


E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun