SAĞLIK RİSKİ KADIN CHECK-UP 

Muayeneler

• Genel Cerrahi Muayenesi

• Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Transvaginal USG-PAP Smear

Radyoloji Tetkikleri

• Akciğer Grafisi

• Tüm Batın Ultrasonu

• Meme Us

• Mamografi

Laboratuvar Tetkikleri

• Alt: 

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, kalp, iskelet sistemi ve pankreas hastalıkları, su metabolizması bozuklukları araştırmak için faydalanılır.

 

• Hemogram 26 Parametre: 

Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.

 

• Sedimantasyon : 

Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve  ayırıcı tanılarda (enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir. 

 

 Total Kolesterol:

Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.

 

• Tsh: 

Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.

 

• Tit:

 

• Glukoz (Açlık):

Yükselmesi ya da düşmesi, şeker hastalığı ve şeker metabolizmasının diğer bozuklukları başta olmak üzere pek çok hastalığı işaret edebilir. 

 

• Gaitada Gizli Kan Aranması: 

Bağırsak kanserleri başta olmak üzere, bağırsaklarda kanamaya neden olan hastalıkların teşhisi olarak kullanılır.

 

• Anti Trioglobulin antikor:

 

• Protein:

 

• Ldh:

 Karaciğer hastalıkları, bazı anemi türleri, myokard enfartüsü, bazı kas hastalıkları ve maligniteleri, genel olarak doku hasarı ve düzeyini teşhiste kullanılır.

 

• Cea: 

Esas olarak tedavi gören kanser hastalığının takibini ve nüksleri izlemek için kullanılır. Tümör varlığı ya da yokluğu için kesin bir sonuç vermemekle birlikte bu amaçla da kullanımı yaygındır.

 

• Crp:

 Enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, tümöral hastalıkların ve bazı otoimmun hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

 

• Ca19-9:

 Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer barsak ve karaciğer- safra yolları kanserlerinin izlenmesinde kullanılır. Mide barsak sisteminin malign olmayan hastalıklarında da test sonuçları yüksek bulunabilir.

 

• Ca15-3:

 Meme kanserinin evrelenmesi ve tedavinin izlenmesinde kullanılır. Diğer bazı malign hastalıklar ve memenin malign olmayan bazı kistik oluşumlarında da yükselebilir.

 

 Ast:

 Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

 

 Afp: 

Kronik hepatit ve siroz, karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve testis kanseri tanısı ve takibi için kullanılır

 

• Albumin: 

Total proteinin %60’lık kısmını oluşturur. Besinsel durum, vücuttan protein atılımına neden olan hastalıkların tanısında karaciğer hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılır.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun