Kalp Damar Cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi

Hastanemizde, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern tanı yöntemlerinin kullanımıyla hizmet vermektedir. Günümüzde kalp ve damar hastalıkları en önemli ölüm ve maluliyet sebeplerinin başında yer almaktadır.  Koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, romatizmal kapak hastalıkları, periferik damar hastalıkları, kardiyomiyopatiler, kalp zarı (perikard) hastalıkları, ritm bozuklukları, doğuştan kalp hastalıkları, sistemik hastalıklarda görülen kalp bozukları, kalp tümörleri ve diğerleri klinikde karşılaştığımız başlıca problemlerdendir. Hastanemizde bu durumların erken tanı ve tedavisi için, elektrokardiyografi (EKG), renkli doppler ekokardiyografi (EKO), egzersiz efor testi  (Treadmill), 24 saat ekg kaydı (ritm holter), 24 saat kan basıncı kaydı (tansiyon holter) tetkikleri uygulanmaktadır.

Elektrokradiyografi (EKG), vücudun çeşitli yerlerine yapıştırılan elektrodlar vasıtasıyla, kalp atışlarının yarattığı düşük voltajlı elektriksel aktivitelerin kaydedilmesidir.

Renkli doppler ekokardiyografi, kulağımızın duymadığı  yüksek frekanslı ses dalgaları yardımıyla, kalbin yapısı, kapakları, fonksiyonu, kalp zarı, kasılma kuvveti, doğuştan kalp anomalileri gibi birçok konunun zararsız bir şekilde değerlendirilmesiyle hemen bütün kalp damar hastalıklarının tanısı ve takibinde rol oynar.

Egzersiz efor testi doktor gözetiminde efor sırasında oluşabilecek belirti ve EKG değişikliklerini gözlemlemek ve bu sayede koroner arter hastalığı tanısı koymak amacıyla uygulanır.

Ritm holter, 24 saat süreyle kalp atışlarının kaydına ve daha sonra doktor tarafından değerlendirilmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.

Tansiyon holter, muayene sırasında ölçtüğümüz kan basıncının klinik durumu izah etmediği durumlarda, 24 saat süreyle belli aralıklarla (örn. ½ saat) ölçülen otalama değerler önemli bir tanı aracı olur.