Uzm.Dr. Emre ERTÜRK

Kardiyoloji

KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ (2005-2010)

MAREŞAL ÇAKMAK ASKER HASTANESİ – KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ (2010-2011)

PROF.DR.A.İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ – KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ (2011-2014)

ÖZEL ŞAFAK HASTANELER GRUBU – KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ (2014-…HALEN)

19.06.2003 / TIP DOKTORU
İSTANBUL – KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
28.04.2010 / KARDİYOLOJİ UZMANI

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE  ARDİYOLOJİ UZAMANIYAYIMLANAN MAKALELER

 

 1. Ozkan M, Gündüz S, Gürsoy OM, Karakoyun, Astarcioğlu MA,Kalcik M, Aykan AC, Cakal B, Bayram Z, Oğuz AE, Ertürk E, Yesin M, Gökdeniz T, Duran NE, Yıldız M, Esen AM. Ultra-slow thrombolytic therapy: A novel strategy in the management of PROsthetic MEchanical valve Thrombosis and the prEdictors of outcomE: The Ultra-slow PROMETEE trial. American Heart Journal. 2015 May;

 

 1. Aykan AC, Gökdeniz T, Gündüz S, Astarcioğlu MA, Gürsoy OM, Ertürk E, Oğuz AE,

Bayram Z, Karakoyun S, Kalçik M, Ozkan M. Value of serum fibrinogen levels in the

assessment of mechanical prosthetic valve thrombosis. J Heart Valve Dis. 2014

Mar;23(2):222-7.

 

 1. Özkan M, Gündüz S, Biteker M, Astarcioglu MA, Çevik C, Kaynak E, Yıldız M, Oğuz E, Aykan AÇ, Ertürk E, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Kaya H, Gürsoy OM, Çakal B, Karakoyun S, Duran N, Özdemir N. Comparison of different TEE-guided thrombolytic regimens for prosthetic valve thrombosis: the TROIA trial. JACC Cardiovasc Imaging. 2013 Feb;6(2):206-16.

 

 1. Karagoz A, Ornek E, Serdar S, Erturk E, Sayın BY. Ventricular tachycardia due to infiltration of interatrial septum with gastric lymphoma. J.Exp.Clin. Med., 2013; 30:79-80

 

 1. Karagöz A, Kocaoğlu İ, Uçar Ö, Örenek E, Serdar S, Ertürk E, Sayın, BY. Akut koroner sendromlu hastalarda endotelyal progenitör hücre sayımı. Cumhuriyet Medical Journal Vol 35, No1 (2013): March 2013

 

 1. Erturk E,Ozkan M, Gursoy MO,  Tuncer Parachute-like mass at the superior vena cava occurring after diagnostic right heart catheterization evaluated with real-time three-dimensional transesophageal echocardiography. J Echocardiogr. 2012 Jun, Volume 10, Issue 2, pp 79-80

 

 1. Ozkan M, Cakal B, Gursoy MO, Erturk E, Kirali K. A pericardial cyst case evaluated with real time 3D transoesophageal echocardiography. Kardiol Pol. 2012;70 (10):1080.

 

 1. Tigen MK, Dündar C, Ertürk E, Kırma C. Successful device closure of two separate atrial septal defects under the guidance of 3D transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010 Sep;38(6):448.

 

 1. Duran NE, Ertürk E, Gündüz S, Ozkan M. Aneurysm of the right atrial appendage in an elderly patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009;37:122-124

 

 1. Duran NE, Astarcioğlu MA, Aykan AC, Karapinar H, Duran I, Ertürk E, Gökdeniz T, Kaya H, Ozkan M. Compensatory hemodynamic variations for cardiovascular stabilization in complete atrioventricular block before and after pacemaker implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009;37:107-11.

 

 1. Biteker M, Duran NE, Biteker FS, Ertürk E, Aykan AC, Civan HA, Ozkan M. Kounis Syndrome secondary to amoxicillin/clavulanic acid use in a child. Int J Cardiol. 2009;136:e3-5.

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

 

 1. Erturk E, Astarcıoğlu MA, Duran NE, Karavelioğlu Y, Gökdeniz T, Kaya H, Özdemir N, Özkan M. Long-term clinical follow-up of patients with nonobstructive thrombus of mechanical heart valves by serial transesophageal echocardiography.American College of Cardiology (ACC) Congress, 2009, Orlando.

 

 1. Gündüz S, Duran NE, Biteker M, Güneysu T, Gökdeniz T, Astarcioglu MA, Ertürk E, Aykan AC, Yildiz M, Özkan M. Cardiac 64-slice Multidetector Computerized Tomography in the Management of Prosthetic Heart Valve Obstruction. Scientific Sessions, American Heart Association Congress, 2008, New Orleans.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

 1. Ertürk EAstarcıoğlu MA, Kaya H, Oğuz AE, Bayram Z, Aykan AÇ, Karakoyun S, Çakal B, Gürsoy O, Kalçık M, Duran NE, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kapak replasmanı sonrası gelişen pannus oluşumunun saptanmasında gerçek zamanlı üç boyutlu transözofajeal ekokardiyografinin yeri. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Ertürk EAstarcıoğlu MA, Gürsoy O, Aykan AÇ, Oğuz AE, Karakoyun S, Çakal B, Bayram Z, Kalçık M, Gökdeniz T, Duran NE, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kapak trombozu tanısında üç boyutlu gerçek zamanlı transözofajeal ekokardiyografinin katkısı. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Gökdeniz T, Çakal B, Oğuz AE, Aykan AÇ, Bayram Z, Gürsoy O, Karakoyun S, Kalçık M, Duran NE, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kapak replasmanı sonrası erken dönemdeki tromboz sıklığının transözofajeal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Karakoyun S, Bayram Z, Çakal B, Oğuz AE, Aykan AÇ, Gürsoy O, Kalçık M, Kaya H, Duran NE, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kapak trombozu nedeni ile trombolitik tedavi verilen  hastalardaki  sessiz  inme  sıklığı  ve  serum  nöron  spesifk  enolaz düzeyleri. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Ertürk ESağ atriumda paraşüt şekilli kitle olgusunun üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.Kardiak görüntüleme ÇG Toplantısı, 2010, İzmir

 

 1. Ertürk EBiyoprotez kap kapağı olan bir olguda sol atrial kilenin üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesiKardiak görüntüleme ÇG Toplantısı, 2010, İzmir

 

 1. Ertürk E. Perkütan paravalvuler kapatma uygulanan bir olgunun üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.Kardiak görüntüleme ÇG Toplantısı, 2010, İzmir

 

 1. Ertürk Eİskemik mitral yetersizliği nedeni ile eyer şekilli rigid ring ile anuloplasti uygulanan bir olgunun üç boyutlu transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.Kardiak görüntüleme ÇG Toplantısı, 2010, İzmir

 

 1. Ertürk E., Astarcıoğlu MA, Duran NE, Aykan AÇ, Gündüz S, Kaya H, Gökdeniz T, Biteker M, Bayram Z., Özkan M., Tıkayıcı olmayan mekanik protez kapak trombüslerinin uzun süreli klinik ve transözafageal ekokardiyografik izlemi, TKD-XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Duran NE, Aykan AÇ, Gündüz S, Biteker M, Gökdeniz T, Kaya H, Bayram Z, Özkan M. Obstruktif olmayan protez kapak trombuslerinin uzun sureli klinik ve transozofajiyal ekokardiyografi ile izlemi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul.

 

 1. Astarcıoğlu MA, Erturk E, Oguz AE, Aykan AÇ, Bayram Z, Gursoy O, Cakal B, Karakoyun S, Kalcik M, Duran NE, Yıldız M, Ozkan M. Protez kapak trombüsü olan hastalarda seri  transözofajeal ekokardiyograf  kılavuzluğunda  uygulanan  intravenöz  trombolitik  tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması (TROIA 2 Çalışması). Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Karavelioğlu Y, Ertürk E, Bayram Z, Aykan AC, Kaya H, Biteker M, Babür G, Tokgöz HC, Duran NE, Özkan M. Miyokard infarktüsü geçiren genç ve yaşlı hastalarda genetik belireçlerin incelenmesi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul.

 

 1. Bayram Z., Karavelioğlu Y., Ertürk E. Karakoyun S., Aykan AÇ., Biteker M., Yıldız M., Duran NE., Özkan M., Genç ve yaşlı ST elevasyonlu myokard enfarktüsü geçiren hastalarda risk faktörü olarak genetik belirteçlerdeki farkın incelenmesi, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009

 

 1. Astarcıoğlu MA, Gokdeniz T, Yıldız M, Erturk E, Oguz AE, Bayram Z, Gursoy O, Cakal B, Karakoyun S, Kalcik M, Aykan AC, Duran NE, Ozkan M. Mitral kapak replasmanı sonrası gelişen paravalvüler kaçak yerinin belirlenmesinde gerçek zamanlı üç boyutlu transözefajeal ekokardiyografinin yeri. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. Oğuz AE, Yıldız M, Duran NE, Astarcıoğlu MA, Ertürk E, Aykan AÇ, Bayram Z, Gürsoy O, Çakal B, Karakoyun S, Kalçık M, Özkan M. Protez kalp kapağı replasmanı yapılan gebe hastaların takibi ve bu hastalarda gebeliğin sonuç ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2010, İstanbul.

 

 1. O Gürsoy, Astarcıoğlu MA, Gökdeniz T, Ertürk E, Kaya H, Gündüz S, Oğuz AE, Bayram Z, Çakal B, Karakoyun S, Kahveci G, Yıldız M, Özkan M. Perkütan paravalvüler kapatma sonrası endotelizasyon sürecinin takibi. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2011, İstanbul.

 

 1. Astarcıoğlu MA, Türkyılmaz E., Omaygenç O., Ertürk E., Gündüz S., Bayram Z., Oğuz E., Kaya H., Gökdeniz T., Yıldız M., Karakaya O., Duran NE, Özkan M., Türk hastalarda CYP2C9 ve VKORC1 genotipine dayalı warfarin doz ihtiyacı, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Kaya H, Avcı A, Biteker M, Gökdeniz T, Ertürk E, Gündüz S, Aykan AÇ, Duran NE, Yıldız M, Özkan M. Kısmi atriyoventriküler septal defektin gerçek zamanlı üç boyutlu transözofajeyeal ekokardiyopgrafi ile değerlendirilmesi. TKD-Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu XII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 2009, Hatay.

 

 1. Gökdeniz T. , Duran NE, Biteker M, Kaya H., Ertürk E., Astarcıoğlu MA, Gündüz S., Yıldız M., Özkan M., Paravalvüler kaçaklarda klinik ve ekokardiyografik uzun dönemli izlem. TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Biteker M, Duran NE, Gündüz S, Aykan AÇ, Gökdeniz T, Kaya H, Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Özkan M. Mekanik Protez Kapakta Pannus/Trombus Ayırıcı Tanısında Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Literatürdeki İlk Olgular). TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 2008, Bursa.

 

 1. Biteker M, Duran NE, Gündüz S, Aykan AÇ, Gökdeniz T, Kaya H, Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Özkan M. Mitral Anuler Kitle.TKD Ekokardiyografi Çalışma Grubu XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 2008, Bursa.

 

 1. Gündüz S, Duran NE, Biteker M, Güneysu T, Gökdeniz T, Astarcıoğlu MA, Ertürk E, Bayram Z, Gürsoy MO, Çakal B, Aykan AÇ, Özkan M. Protez kapak obstrüksiyonu tanı ve takibinde 64-kesitli bilgisayarlı tomografinin rolü ve değeri. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2008, İstanbul.

 

 1. Gündüz S, Biteker M, Duran NE, Güneysu T, Astarcıoğlu MA, Ertürk E, Gökdeniz T, Gürsoy MO, Bayram Z, Özkan M. Protez-hasta uyumsuzluğu tanısında çok kesitli bilgisayarlı tomografinin tanısal değeri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul

 

 1. Aykan AÇ, Duran NE, Bayram Z., Oğuz AE, Astarcıoğlu MA, Ertürk E., Gündüz S., Biteker M, Yıldız M., Özkan M., Protez kapak trombüsü etyolojisinde genetik polimorfizmlerin rolü, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Aykan AÇ, Kaya H,Gökdeniz T, Biteker M,Gündüz S, Ertürk E, Yıldız M, Duran NE, Özkan M. Kardiak kist hidatik tanısında 2 ve 3 boyutlu TÖE’nin kullanımı.TKD-Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu XII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 2009, Hatay.

 

 1. KahveciG, BayrakF, MutluB, EroğluE, PalaS, Ertürk E, Başaran Obstrüktif olmayan ve latent obstrüktif olan hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların ayrımında ekokardiyografik parametreler ile NT-ProBNP’ nin rolü. TKD-24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul

 

 1. Gökdeniz T. , Yıldız M., Duran NE, Kaya H., Biteker M, Ertürk E., Gündüz S., Oğuz AE, Özkan M., Mitral kapak replasmanı sonrası gelişen paravalvüler kaçak yerinin tesbitinde gerçek zamanlı üç boyutlu transözafageal ekokardiyografinin yeri, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Aykan AÇ. , Duran NE, Bayram Z., Oğuz AE, Astarcıoğlu MA, Ertürk E., Gündüz S., Biteker M, Yıldız M., Özkan M., Tekrarlayan protez kapak trombüsü etyolojisinde genetik polimorfizmlerin rolü, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Biteker M, Duran NE, Oğuz AE, Kaya H, Gökdeniz T, Astarcıoğlu M, Ertürk E, Çakal B, Yildiz M, Özkan M. Trombüs yaşının tespiti protez kapak trombüslarının trombolitik tedaviye cevabını öngördürebilir. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul.

 

 1. Gündüz S, Biteker M, Duran NE, Kaya H, Gökdeniz T, Astarcıoğlu MA, Aykan AÇ, Ertürk E, Oğuz AE, Yıldız M, Sevinç D, Güneysu T, Özkan M. Protez kalp kapağı obstrüksiyonunun ayırıcı tanısı ve tedavi yönetiminde çok tarayıcılı bilgisayarlı tomografinin rolü. TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Duran NE, Yıldız M, Kaya H, Biteker M, Gökdeniz T, Astarcıoğlu MA, Gündüz S, Aykan AÇ, Oğuz E, Ertürk E, Gürsoy O, Çakal B, Karakoyun S, Özkan M. Gebe hasta protez kapak trombüsünde 2D ve 3D TÖE ile tanı ve trombolitik tedavi.TKD-Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu XII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 2009, Hatay.

 

 1. Gürsoy O, Oğuz AE, Gündüz S, Aykan AÇ, Bayram Z, Çakal B, Karakoyun S, Kalcık M, Astarcıoğlu MA, Ertürk E, Kahveci G, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kapak trombozunda trombolitik tedavi sırasında veya sonrasında gelişebilecek heparine bağlı trombositopeniye yaklaşım. Ulusal kardiyoloji kongresi, 2011, İstanbul.

 

 

 1. Oğuz AE, Duran NE, Yıldız M., Biteker M, Gündüz S., Kaya H., Aykan AÇ, Astarcıoğlu MA, Ertürk E., Özkan M., Protez kapak trombüsü saptanan gebe hastaların tedavisinde düşük doz, uzun süreli doku plazminojen aktivatörü infüzyonun etkinliğinin transözafageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Oğuz AE, Duran NE, Yıldız M., Aykan AÇ, Biteker M,  Gürsoy MO, Kaya H., Astarcıoğlu MA, Ertürk E., Gündüz S., Bayram Z., Özkan M., Koroner anjiografisinde normal koroner arterleri saptanan diyabetik hastalarla, çok damar hastalığı saptanan diyabetik hastaların genetik belirteçler açısından karşılaştırılması, TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Gündüz S., Biteker M., Duran NE., Kaya H., Gökdeniz T., Astarcıoğlu MA, Aykan AÇ., Ertürk E., Oğuz E., Yıldız M., Sevinç D., Güneysu T., Özkan M., Protez kalp kapağı obstrüksiyonun ayırıcı tanısı ve tedavi yönetiminde çok tarayıcılı bilgisayarlı tomografinin rolü. TKD-25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009, İstanbul

 

 1. Gökdeniz T, Biteker M, Duran NE, Astarcıoğlu MA, Kaya H, Ertürk E, Gündüz S, Oğuz AE, Aykan AÇ, Yıldız M, Özkan M. Mekanik protez kalp kapağı replasmanı sonrası erken postoperatif transözofageal ekokardiyografik bulgular. TKD-24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, İstanbul

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ

 

 1. Biteker M, Duran NE, Kaya H, Gökdeniz T, Karavelioğly Y, Aykan AÇ, Ertürk E, Astarcıoğlu MA, Oğuz AE, Özkan M. Prosthetic valve obstruction: thrombolysis with successive low-dose and prolonged infusion of tissue-type plasminogen activator versus operation. European Society of Cardiology (ESC) Congress 2008, Munih.

 

 1. Aykan AÇ, Duran NE, Bayram Z, Oğuz E, Astarcıoğlu MA, Ertürk E, Gündüz S, Biteker M, Özkan M. Genetic Polymorphisms may Predispose to Prosthetic Mechanical Valve Thrombosis.;European Society of Cardiology (ESC) Congress, 2008, Munih.

 

 1. Oğuz AE, Duran NE, Yildiz M, Biteker M, Gündüz S, Kaya H, Aykan AC, Astarcioglu MA, Erturk E, Ozkan M. Management of prosthetic valve thrombosis with low dose, prolonged infusion of tissue type plasminogen activator under the guidance of serial transesophageal echocardiography during pregnancy. European Society of Cardiology (ESC) Congress, 2009, Barcelona.

ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BILDIRILERI

 

 1. Emre Ertürk. Sol Atriyumda Yaygın Kalsifikasyon İle Seyreden Bir Olgunun Ekokardiyografik, Tomografik Ve Anjiyografik Değerlendirilmesi. Kardiyak görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, Hatay 2009

 

 1. Emre Ertürk. Protez Kapak Endokarditi İle Seyreden Bir Olgunun Ekokardiyografi Ve 64 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi. Kardiyak görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, Hatay 2009

 

 1. Tayyar Gökdeniz, Murat Biteker, Nilüfer Ekşi Duran, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Hasan Kaya, Emre Ertürk, Sabahattin Gündüz, Ali Emrah Oğuz, Ahmet Çağrı Aykan, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan. Mekanik protez kalp kapağı replasmanı sonrası erken post operatif transözofageal ekokardiyografik bulgular. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008.

 

 1. Gökdeniz Tayyar, Duran Nilüfer Ekşi, Karavelioğlu Yusuf, Ertürk Emre, Gündüz Sabahattin, Astarcıoğlu Mehmet Ali, Aykan Ahmet Çağrı, Biteker Murat, Kaya Hasan, Oğuz Emrah, Özkan Mehmet. Paravalvuler kaçaklarda klinik ve ekokardiyografik uzun dönemli izlem. Ulusal Kardiyoloji KongresiAntalya, 2007.

 

 1. Duran Nilüfer Ekşi, Gürel Emre, Duran İbrahim, Gündüz Sabahattin, Biteker Murat, Omaygenç Onur, Aykan Çağrı Ahmet, Astarcıoğlu Mehmet Ali, Güneş Hacı Murat, Ertürk Emre, Kaya Hasan, Özkan Mehmet. Perifer arter hastalarında koroner arter hastalığı prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin koroner arter hastalığında prediktif değeri. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007.

 

 1. Duran Nilüfer Ekşi, Güneş Murat Hacı, Duran İbrahim, Karavelioğlu Yusuf, Biteker Murat, Astarcıoğlu Mehmet Ali, Oğuz Emrah, Ertürk Emre, Gündüz Sabahattin, Gökdeniz Tayyar, Aykan Çağrı Ahmet, Özkan Mehmet. Toplumumuzda peripartum kardiyomiyopatili hastaların uzun dönem klinik ve ekokardiyografik izlemi. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007.

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

 

 

TOPLANTI ADI TARİH-YER
AMERİKAN KARDİYOLOGLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI(AMERİCAN COLLAGE OF CARDİOLOGY) 2009 – FLORIDA
22.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2006 – ANTALYA
23. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2007 – ANTALYA
2.TURKISH BOSNIAN CARDIOLOGY MEETING 2008 – MOSTAR
24. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2008 – İSTANBUL
25.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2009 – İSTANBUL
BAKÜ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ VE EKOKARDİYOGRAFİ 2009 – BAKU
26.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2010 – İSTANBUL
27. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2011 – İSTANBUL
28. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2012 – ANTALYA
29. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ 2013 – ANTALYA

 

KATILDIĞI KURS VE MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTILARI

 

 

 TOPLANTI – KURS

 

 TARİH-YER
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU, MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI 2007 – ANTALYA
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU 10.MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI 2007 – KAPADOKYA
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU 11.MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI 2008 – BURSA
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 2. ERİŞKİN KONJENİTAL KALP HASTALIĞI ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 2008 – BODRUM
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ EKOKARDİYOGRAFİ ÇALIŞMA GRUBU 12.MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI 2009 – HATAY
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ 2.KRONİK TOTAL OKLÜZYON KURSU 2009 – İSTANBUL
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ PROTEZ KAPAKLARDA PARAVALVÜLER KAÇAĞA YAKLAŞIM TOPLANTISI 2009 – İSTANBUL

 

Çalışma Saatleri:

Aşağıda belirtilen saatler hastane poliklinik çalışma saatleridir.

Hafta içi 09:00 / 17:00   Cumartesi  09:00 /  14:00

Doktorunuzdan randevu almak için e-randevu sistemini kullanabilir veya  0216 565 40 65 numaralı telefonlarımızdan randevu ve bilgi alabilirsiniz.