Laboratuvar

Over Rezervinin Belirlenmesi: Anti-Mülleriyen Hormon (AMH)

Over Rezervi Neden Önemli?

Kadınlarda ergenliğe giriş döneminde overlerde  (yumurtalıklarda) yaklaşık 400 bin oosit (yumurta) mevcuttur. Menopoz öncesi dönemde üreme hormonları seviye değiştirir. Oosit sayısı 100 – 1000 arası rakamlara geldiğinde menopoz başlar.  Bazı değişkenlerin etkisi ile menopoza giriş yaşı her kadın için farklı olmakla beraber 50 yaşa yakındır. Ancak bazan takvim yaşı over rezervini doğru yansıtmayabilir. Genetik ve kişisel etkenler nedeniyle çok daha genç yaşta over rezervi azalması ve (erken) menopoz gerçekleşebilir.

Geçtiğimiz yıllarda rezervi tahmin etmek için FSH (folikül stimülan hormon), LH (lüteinizan hormon) ve  progesteron seviyeleri sıklıkla kullanılıyordu.  Günümüzde de bu hormonlarla  ve ek olarak ultrasonografi ölçümleri ile rezerv tahmini yapılması yanlış değildir ve tercih edilebilmektedir. Ancak  yukarıda belirtilen üç hormonun ölçümlerinde standardizasyon sağlamak kolay değildir. Çünkü menstrüel periyodun döngüsü içinde seviyeleri değişir.

AMH Ölçümü Nedir?

Son yıllarda over rezervini ölçmek için yararlandığımız AMH’nun üretimi kadınlarda yirmili yaşlarda tepe noktalara ulaşır, menapoza kadar devam eder. Ancak menopozdan yaklaşık 5 yıl önce kanda saptanamayacak değerlere inmiştir. Menstrüel siklus içindeki seviye değişkenliği ihmal edilebilir boyuttadır(azdır).  Oral kontraseptif kullanımı ve hamilelik ölçüm yapılmasına engel değildir. Preantral ve small antral folikülleri çevreleyen granüloza hücrelerinde üretilir. Bu nedenle de yumurtalık rezervini (rezidüel primordial folliküllerin sayısı)doğrudan yansıtır. Sağlıklı kadınlarda over rezervinin menopozla ilişkili azalmasını göstermede en iyi ölçüttür.  

AMH ölçümünden sık yararlanılan hastalar;

[over reserve amh ile ilgili görsel sonucu]

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun