Meme Kanseri

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup 2000’li yıllardan beri tüm istatiski verilerde kadın kanserlerinin %20-25’ini oluşturmaktadır.

Risk faktörleri arasında:

Ailede meme kanseri öyküsü

Erken adet yaşı

Geç menepoz

Çocuk emzirememe

Obezite

Sayılabilir.

 

Risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzi değişikliklerinin (kilo verme, düzenli egzersiz vb.) yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan taramaların meme kanserinde ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkin yöntemler olduğu bilinmektedir.

Erken teşhis edilen meme kanserinde tedavi yüzde yüz sağlanabilir. Ancak maalesef ülkemizde meme kanserlerinin yaklaşık yarısı ileri evrelerde teşhis edilmektedir. Kanser taraması gönüllülük esasına dayanır ve ancak kadınlarımızın etkin katılımıyla başarıya ulaşabilir.

Mamografi, üzerinde son dönemlerde bazı tartışmalar olsa da halen en güncel ve bilimsel veriler değerlendirildiğinde meme kanserinin erken teşhisinde en önemli tanı aracı olarak yerini korumaktadır.

Ülkemizde meme kanserli olguların yaklaşık yarısı 40 -50 yaş aralığında olup, güncel konsensüs doğrultusunda meme kanseri taramalarına başlama yaşı 40 olarak belirlenmiştir.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun