KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi:

Anüsten girilerek öncelikle bu bölgede anal fissür, fistül, hemoroid gibi anal kanal hastalıkları araştırılır. Akabinde bağırsak içinde ilerleyerek kanama, ülser, tümor gibi lezyonlar kontrol edilir. Kanserin öncesi olarak bilinen polipler çıkartılarak ileride oluşabilecek kanserden hasta korunmuş ve tedavi sağlanmış olur.

Kolonoskopi cihazıyla kalın bağırsakların yalnızca son 40 cm’lik bölümünün (rektum ve sigmoid kolon) incelenmesine ise rektosigmoidoskopi denir.  Kolonoskopik incelemenin daha kısıtlı bir barsak bölümüne uygulanmasıdır.

 

Kimlere Kolonoskopi Yapılmalıdır?

Doktorlar değişik tıbbi nedenlerden dolayı kolonoskopi yapılmasını önerebilirler. Aşağıda bunların en önemlileri sıralanmıştır:

Dışkılama alışkanlığında kabızlık veya ishal yönünde değişiklik belirmesi

Makattan kan gelmesi veya dışkıda gizli kan testinin pozitif bulunması

Daha önce kalın bağırsak kanseri veya polibi saptanan ve tedavi görmüş hastaların takibi

Kansızlık (anemi)

Başka yöntemlerle sebebi tespit edilmeyen karın ağrısı şikayeti

İnflamatuar bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı) olanlar

Birinci derece akrabalarda kalın bağırsak kanseri olanlar

Bunların yanısıra gelişmiş toplumlarda, 50 yaşını geçmiş herhangi bir şikayeti olmayan bireylere polip ve kanser taraması amacıyla kolonoskopi yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanserlerinin büyük bölümü polip adını verdiğimiz yumruların zaman içinde habis değişiklik göstermesi neticesinde gelişir. Poliplerin bulunup çıkartılması kalın bağırsak kanserinin engellenmesinde önemli bir adımdır. Birinci derecede akrabalarında bağırsak kanseri olanlarda taramaya 40 yaşında veya kanserin belirdiği yaşın 5-10 yıl öncesinde (hangisi daha erkense) başlanmalıdır.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun