GEBELİK PLANLAYAN KADIN CHECK-UP

Muayeneler

• Dahiliye Muayenesi

• Jinekoloji Muayenesi (Transvagival Usg + Pap Smear)

 

Radyoloji İncelemeleri

• Tüm Batın Usg

• Akciğer Grafisi Pa

 

Kardiyoloji İncelemeleri

• Ekg

 

Laboratuvar İncelemeleri

• Açlık Kan Şekeri (Kan Şeker Düzeyi):

Yükselmesi ya da düşmesi, şeker hastalığı ve şeker metabolizmasının diğer bozuklukları başta olmak üzere pek çok hastalığı işaret edebilir.

 

• Üre (Kan Üre Azotu):

Su ve beslenme dengesindeki bozulmalar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları teşhisinde kullanılır.

 

• Kreatinin:

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kas hastalıkları teşhisi için kullanılır.

 

• Alt (Sgpt):

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, kalp, iskelet sistemi ve pankreas hastalıkları, su metabolizması bozuklukları araştırmak için faydalanılır.

 

• Total Kolesterol:

Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.

 

• Trigliserid:

Ağırlıklı olarak besinlerle alınan yağ miktarını gösterir. Fazla kilo ve damar hastalığı riskini saptamak için kullanılır.

 

• Sedimantasyon: 

Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve ayırıcı tanılarda (enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir.

 

• Hemogram 26 Parametre:

Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.

 

• Tsh:

Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.

 

• Tam İdrar Analizi: 

İdrar yolu ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere idrarda bulgu veren diğer sistemik hastalıkların teşhisi ve takibi için kullanılır. İdrar mikroskop altında incelenir, ayrıca içerdiği biyokimyasal bileşenler ölçülür.

 

• Gaita Mikroskopisi:

Dışkının mikroskop altında incelenmek üzere hazırlanmış preparatında mevcut içeriğe göre hastalık araştırılması amacıyla kullanılır.

 

Açıklamalarda tetkiklerin en sık olarak kullanıldığı durumlara yer verilmiştir. Bir çok tetkik burada yer verilemeyecek kadar farklı hastalıkların araştırılması ve takibi için kullanılabilir. Tetkik öncesi hazırlık için lütfen bizi arayınız.


E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun