Erken Boşalma

ERKEN BOŞALMA (PREMATÜR EJEKULASYON); (PE)

“erken boşalma mı, erkenden boşanma mı”

 

 İnsanoğlu nefes aldığı sürece, mükemmel cinsel deneyimin büyüleyiciliği ve insanın onu arayışı temel bir varoluş olarak kalmıştır.MÖ 1. ve 4. yüzyıllar arasında yazılan Kama Sutra;  en iyi şekilde eş bulmak ve elde tutmak için, kişisel disipline adanan ve okuyucusuna öğrenebileceği geniş ölçekte bilgi sunan döneminin yaşam tarzı kitabı olarak tanımlanabilir. Yazar “ bir erkek daha uzun sürede boşalırsa kadınının onu daha çok sevdiği, ancak kısa sürede boşalırsa kadınının onunla tatmin olamayacağını”  gözlemlemiştir. Bu PE’ nin sıkıntı, hayal kırıklığı ve ilişki anlaşmazlıklarına yol açtığına dair tarihsel iyi bir referanstır. Aynı şekilde Uzakdoğu yaşam ve doğa bilimi Taoizm de,  Çin’ de ilk cinsel ilişki öğretisinin temellerini atmıştır.Bu sanatın da temel prensipleri; erkekte boşalmayı kontrol altında tutma ve kontrollü dişi orgazmı ve bunun tekniklerini içermektedir.

Peki erken boşalma (pe) nedir? Uluslararası Cinsel Tıp Derneği tarafından yapılan tanıma göre, her zaman veya hemen hemen her zaman vajinal penetrasyondan önce veya sonra 1 dakika içinde meydana gelen ve geçiktirilemeyen, negatif kişisel sıkıntı ve problemlere yol açan, kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan bir durumdur. Yapılan çalışmalarda normal bir boşalma süresi ortalama 5.4 dakika olarak  bildirilmiştir, fakat kadınlardaki uyarılma geç başlamakta ve tam bir orgazm daha uzun sürede gerçekleşmektedir.

En sık görülen iki erkek cinsel fonksiyon bozukluğu; erken boşalma (pe) ve sertleşme sorunu olan erektil disfonksiyon(ed) dur ve birbirlerinden farklı klinik tablolardır, bazı bireylerde ikisi birarada da görülebilir, fakat kesin ayrımı gereklidir.

Halk dilinde iktidarsızlık olarak bilinen sertleşme sorunu (ed), penisteki ereksiyon süre ve gücünün cinsel ilişki için yeterli olmaması halidir.

Yapılan çalışmalarda ( pe ) nin görülme sıklığı -20 düzeylerindedir. Erken boşalma, hayatı tehdit eden bir durum olmamasına karşın, cinsel özgüven kaybına, partner ve erkekte cinsel tatminde azalmaya ve hayat kalitesinde anlamlı bozulmaya yol açması nedeniyle önemli bir durumdur.Stres, moral bozukluğu,sıkıntı, cinsel ilişkiden kaçınma gibi negatif kişisel sonuçları vardır.Bu sonuçlar kişinin günlük hayatını da etkileyerek aile içi husursuzluğa, evliliklerin ya da birlikteliklerin sonlandırılmasına, toplumdan kendini soyutlamaya, yeni ilişkiye başlamada zorlanmaya sebep olabilir.

Erken boşalmada psişik,genetik, hormonal, norolojik birçok faktörler sorgulanmış ama tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Varikosel, prostatit, sünnet  gibi urolojik durumlar pe oluşumuna zemin hazırlayabilir fakat bunlar ile ilgili klinik kanıtlar  yetersiz kalmaktadır.

Erken boşalma ile başvuran erkeklerde ayrıntılı bir hikaye, gerekirse partner ile beraber konuşma, boşalmanın süresini ve başlangıçını belirleme önemlidir. Ayrıcı tanı yapılarak özellikle erektil disfonksiyonla birlikte olup olmadığı ,yaşam boyu pe, ya da sonradan kazanılmış pe tanısı ortaya konmalıdır.

Erken boşalma (pe) tedavisinde; davranış tedavisi ki;  başlat-durdur tekniği, duyusal odaklanma, pubokoksigeal kasların gevşetilmesi ve pelvik taban rehabilitasyon eğitimleri ve ilişki uzmanları ile yönlendirmeleri içerir. Psikoseksüel beceri eksikliğinden kaynaklanan pe de psikoterapi ve eşle birlikte cinsel terapiler önemlidir. Bunlarla birlikte ya da tek başına tek ilaç ya da ilaç kombinasyonları ve bunların 6-8 hafta kullanılarak derece derece azaltılarak ara verme tedavileri konunun uzmanı urologlarla birlikte yürütülmelidir.

İlaç tedavilerinde son yıllarda faz 3 çalışmalarının da tamamlandığı yani güvenli bir ilaç gurubu olarak, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (dapoksetin) kullanımı; urolog kontrolünde düşük dozlarla başlanarak gerekirse arttırılarak ve belli bir tedavi süresi sonrası ara verilerek, yüz güldürücü sonuçlar vermekte, erken boşalmada süreyi 4 katına kadar artırabilmektedir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Op.Dr.Tanju Cengiz

                                                                                                                                                                                                                                                      Uroloji Uzmanı

                                                                                                                                                                                                                                                 Özel Göztepe Hastanesi

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun