Eğitim Hemşireliği

Eğitim Felsefesi;

Özel Göztepe Hastanesi kanıta dayalı nitelikli uygulamalar ile yüksek düzeyde bakım veren kurum olma imajını sürekli ileriye götürmek ve bu felsefeyi yaymak amacında olan eğitim hemşireleri, liderlik özelliğini geliştirmiş, geleceği gören, eleştirel düşünebilen ,iletişimde başarılı , konuşma ve anlatma yeteneği ile güleryüzlü ,yönetim ve organizasyon becerilerine sahip kişiler olarak ekip ile işbirliği içerisinde çalışacaklardır. Özel Göztepe Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri eğitimlerinde her zaman hemşiremizin yanında , klinik eğitimlerin önemsendiği eğitim modeli tercih edilmektedir.

Amacımız,
Hemşirelik Hizmetlerinin misyon,vizyonu ve değerleri doğrultusunda hazırlanan eğitimlere,hastanemizde çalışan hemşire ve sağlık destek personellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek hasta bakım kalitesini en üst düzeyde tutabilmektir.

Eğitim Hedeflerimiz,
Mesleki ,davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek
İletişim ve iş birliği ortamı yaratmak
Öğrenileni , öğretme yetisi kazandırmak
Güncel bilgilerin, hasta bakımına yansımasını sağlamak
Yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak
Özel Göztepe Hastanesi kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan ve hasta memnuniyeti sağlamaktadır.


Bu hedeflere ulaşmak için izlediğimiz süreç;
Her yılın sonunda birim sorumluları nezaretinde eğitim talepleri ‘Eğitim Talep Formu’ ile eğitim hemşiresine iletilir.
Bu talepler ve farklı yöntemler ile yapılan Eğitim ihtiyaç analizi sonucu belirlenen eğitim gereksinimleri  Yıllık eğitim planı çalışanlara duyurulur.

Eğitimler;
Kurumsal Oryantasyon
Hemşirelik Oryantasyon I
Hemşirelik Oryantasyon  II
Klinik Oryantaston
Yönetici Hemşire Oryantasyon
Zorunlu Eğitimler 
Geliştirme Eğitimleri olarak sınıflandırılır.

Birimlere özel hizmet içi eğitimler düzenlenir.

Eğitimin etkinliğini değerlendirmek için 3 saati geçen eğitimler için pretest – posttest uygulanır.

Eğitim sonunda ; “Eğitim İçeriği – Eğitimci – Eğitim Yeri – Genel Olarak Eğitim – Diğer Görüş Öneriler “ bölümlerini içeren “Eğitim Değerlendirme Formu” katılımcılar tarafından doldurulur.
Eğitim hemşiresi tarafından Eğitim Değerlendirme Formları değerlendirilir.
Eğitim etkinliğinin alanlarda değerlendirilmesi kliniklerde sorumlu hemşire , eğitim hemşiresi tarafından yapılır.


Eğitim Hemşiresi Sorumlulukları
Hemşirelik hizmetlerindeki gelişmeler, yenilikler ve kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili tüm gruba yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının alması gereken zorunlu eğitimler, oryantasyon programları, genel ve spesifik bölüm eğitimlerinin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Klinik Eğitim Hemşireleri, Sorumlu Hemşireler ile birlikte belirlemek, bu doğrultuda yıllık eğitim planı hazırlamak ve programı yürütmek.

Hemşirelik hizmetlerinin sürekli gelişimine destek olmak amacıyla verilen eğitimlerde;
Özel Göztepe Hastanesi  Hemşirelik Hizmetlerinin aynı standartlarda eğitim verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sürdürmek,
İhtiyaçları karşılayacak eğitim programlarını planlamak.
Eğitim içeriklerini güncel ve güvenilir kaynaklar doğrultusunda hazırlamak.
Verilen eğitimlerin etkinliğinin izlenmesi eğitimlerde ön test ve son test uygulamak.
Eğitim sonrası eğitim değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlamak ve analizlerini yapmak.
Eğitim kayıtlarını tutmak.
Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
Çalışanların yetkinliklerinin arttırılması için yöntem belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Spesifik oryantasyon sürecinin etkinliğini sorumlu hemşire, klinik eğitim hemşiresi ile birlikte değerlendirmek.
Kalite departmanı ile ortak çalışmalar yürütmek, çalışanları bilgilendirmek, özdeğerlendirmenin yürütülmesini sağlamak.
Özel Göztepe Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri bakım standartları, süreçler, prosedür ve talimatlarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde rol almak.
Hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi, hemşirelerin profesyonelliğinin geliştirilmesi için hemşireleri alanları ile ilgili kanıta dayalı çalışmaları takip etmeye teşvik etmek.
Kurum içi komite çalışmalarına katılmak.
Hemşirelik web sayfasının oluşturulmasında görev almak. Güncelliğini sağlamak.
Hemşirelik Kalite indikatörlerini takip etmek, sonuçları analiz etmek ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşmak, olumsuz sonuçlar ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
Staj amacı ile kuruma gelen öğrenci hemşirelerin kuruma uyumu ve verimliliği artırmak için rehberlik etmek, staj programları ile ilgili tüm süreçleri yönetmek, sorumlu hemşireler ile işbirliği yapmak.
Hemşirelik misyon ve vizyonunun sürekli gelişmesi için uygun rol modeli olmak.
Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak, kongre, sempozyum, kurs vb etkinliklere katılmak.
Hemşirelik ve eğitimle ilgili güncel yayınları izlemek, hemşirelik ve eğitimle ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
Uluslararası ve Ulusal organizasyonlarda kurumu temsil etmek.

HEMŞİRELERE SUNULAN EĞİTİM OLANAKLARI
Eğitimlerimiz;

ORYANTASYON PROGRAMLARI
KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumumuzda göreve başlayan tüm hemşirelerimizin ve hemşirelik hizmetlerine bağlı kadrolarımızın işe uyum sürecini kolaylaştırmak amacı ile Kurumsal Oryantasyon programına katılımı sağlanır.

MESLEKİ HEMŞİRE ORYANTASYON: Teori ve uygulama bölümlerinden oluşan 1 haftalık bir programdır. Kurumumuzda işe başlayan tüm hemşire, ebe ve acil tıp teknisyenleri ilk iki ay içerisinde HEMŞİRE ORYANTASYON PROGRAMI 'na alınır.

KLİNİK ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumsal ve Hemşire Oryantasyon eğitimlerinden sonra göreve başlayan meslektaşlarımız birime özel "Klinik Oryantasyon" süreclerinedahil edilir. Klinik Oryantasyon programı sorumlu hemşire ya da rehber hemşire tarafından yürütülür ve süresi kliniklere göre değişiklik gösterir.

1. KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI
Kurumun Tanıtımı
Görev Yetki ve Sorumluluklar
Özlük Hakları
Kalite Kavramı 
Kalite Standartlarında Klinik Uygulama Süreçleri
Çalışan Güvenliği
Radyasyon Güvenliği
Hasta Güvenliği
Temel Enfeksiyon Kavramları
Enfeksiyon Kontrolü
El Hijyeni
İzolasyon Yöntemleri
İş Kazaları
Organ Bağışı
Tesis Yönetimi
Acil durum kodları
Mavi Kod
Yangın Güvenliği
Bilgi Sistemleri
Hasta Hakları Ve Hasta Memnuniyeti
İletişim
Bebek Dostu Hastane

2. HEMŞİRELİK ORYANTASYON PROGRAMI I

(Kurumsal Oryantasyon Programına Ek Olarak)
Özel Göztepe Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Politikası, Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Şeması
Ekip Çalışması ve Motivasyon
Sağlık Ekip Üyeleri ile Hizmet Alan Birey Arasında İletişim
Hemşirelikte Etik
Hemşirelik Süreci, Hasta Bakım Planları
Hasta Hakları
Sağlık Hizmetlerinde Kalite 
Hasta Değerlendirmesi
Hasta Güvenliği
Ağrı Yönetimi
Vital Bulguların Alınması
İlaç Uygulamaları
Order Alma
Hasta Kısıtlama Uygulamaları
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Pre op / Post op Hasta Bakımı
Taraf Cerrahisi
Acil Durum Kodları
CrashCard Kullanımı
Geriatrik Hasta Bakımı
Yaşam Sonu Bakım
Aspirasyon Teknikleri
Enteral ve ParenteralNutrisyon
Basınç Ülserleri Önleme ve Tedavi
Yara Bakımı
Fizik Muayene Yöntemleri
Diyabet ve İnsülin Uygulamaları
Beslenme ve Diyet
Sıvı Elektrolit Dengesi
Asit-Baz Dengesi
Çalışan Güvenliği
İleri Düzey Enfeksiyon Kontrol Önlemleri – El Hijyeni Hasta Dosya Düzeni
Form Eğitimi
EKG de Öldürücü Ritimler
Riskli İlaç Yönetimi ve Antikoagülan İlaçlar
Sedasyon – Analjezi
Temel ve İleri Yaşam Desteği
Vücut Mekanik İlkeleri, Hasta Taşıma –Kaldırma
Temel Hemşirelik Uygulamaları
Numune Alma,Preanalitik ve Postanalitik Süreçler
Düşme Riski Değerlendirme ve Önleme
Hemşirelik Hizmetleri İndikatörlerin Değerlendirilmesi

3. HEMŞİRELİK ORYANTASYON PROGRAMI  II
(Yeni Mezun Hemşireler İçin Oryantasyon Programı ve Hemşirelik Oryantasyon Programına Ek Olarak)
Solunum Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Sıvı-Elektrolit Asit-Baz
Renal Sistem
Dolaşım Sistemi
GIS Sistem
Cerrahi Öncesi ve Cerrahi Sonrası Bakım
Hemşirelik Etik Kodları
Kanser Tanı ve Tedavi Yöntemleri
EKG Yorumlama

YÖNETİCİ HEMŞİRE EĞİTİMİ

Yöneticilik becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi
Hasta Bakım Organizasyonu
Zaman Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Stres Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Liderlik ve Yöneticilik
Motivasyon ve Kurum İçi Adalet Algısı
Yetişkin Eğitimi
Hemşireler İçin Performans Değerlendirme
Rehberlik Eğitimi gibi konular yer almaktadır.


ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMLARI
-Sağlık Çalışanları (Yıllık tekrar)
Temel Yaşam Desteği (TYD)
-CPR Ekibi ve Özel Alanlar (Yıllık tekrar)
İleri Yaşam Desteği
-Acil Servis Hemşire ve Doktor
Triaj Eğitimi
-Sedasyon Uygulama (Ameliyathane Dışında Sedasyon Uygulayan Alanlar için)
Sedasyon ve Analjezi Eğitimi
-NRP Eğitimi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Ebeler için  
-Enfeksiyon Kontrol Önlemleri ve El Hijyeni
Tüm Sağlık çalışanları
-Dezenfeksiyon Uygulamaları
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Endoskopi çalışanları
-İletişim ve Güvenlik Konuları
Hasta Memnuniyeti ve Hakları
Hasta Güvenliği
Temel Enfeksiyon Bilgisi
İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği
Yangın Güvenliği
-Kadın Doğum Çalışanları
Anne Sütü Eğitimi ve Emzirme Eğitimi

GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMLARI
Mesleki Farkındalık
Kalp Hastalıkları, Kan Gazı ve EKG Okuma
Öfke Yönetimi
Stresle Başa Çıkma
Zor Hasta
Özel Tetkikler ve Hasta Hazırlığı
Risk Yönetimi 

YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL EĞİTİMİ
Görev Yetki ve Sorumluluklar
Hastane Enfeksiyonları
El Hijyeni
İzolasyon Yöntemleri
Temizlik Maddeleri ve Kullanım Özellikleri
Özel Alanlar Temizliği,
Etkin İletişim Teknikleri ve Ekip Çalışması
Vücut Mekanik İlkeleri
Hasta Taşıma –Kaldırma
Numune Transfer Eğitimi
Hasta Odası Düzeni ve Yatak Yapımı
Tıbbi Cihazların Taşınması, Temizliği, Sedye Kullanımı, Ördek-Sürgü Yıkama Makine Kullanımı

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun