EFOR VE RİTİM HOLTER

EFOR:

Egzersiz efor testi doktor gözetiminde efor sırasında oluşabilecek belirti ve EKG değişikliklerini gözlemlemek ve bu sayede koroner arter hastalığı tanısı koymak amacıyla uygulanır.

                                                         

                                                                                                        

RİTİM HOLTER:

Ritm holter, 24 saat süreyle kalp atışlarının kaydına ve daha sonra doktor tarafından değerlendirilmesine olanak tanıyan bir yöntemdir. 

     

                                                                                                                               

 

TANSİYON HOLTER:
Tansiyon holter, muayene sırasında ölçtüğümüz kan basıncının klinik durumu izah etmediği durumlarda, 24 saat süreyle belli aralıklarla (örn. ½ saat) ölçülen otalama değerler önemli bir tanı aracı olur. 

 

                                                                                                          

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun