Dermatoloji (Deri Hastalıkları)

BENLERİN İNCELENMESİNDE VE DERİ KANSERİNİN ERKEN TANISINDA BİLGİSAYARLI DİJİTAL DERMATOSKOPİ

BENLERİN İNCELENMESİNDE VE DERİ KANSERİNİN ERKEN TANISINDA BİLGİSAYARLI DİJİTAL DERMATOSKOPİ

Deri kanserleri tüm kanser türleri arasında en sık rastlanan kanser türleri arasındadır. Deri doğrudan ulaşılabilen ve incelenmesi kolay olan bir organ olduğundan bilinçli davranıldığında deri kanserlerinin erken tanısı zor değildir.

Kimler  Deri Kanseri Oluşumunda Daha Risklidir?

 


Deri Kanseri Tanısında Bilgisayarlı Dijital Dermatoskopinin Yeri

Bilgisayarlı dermatoskopi yönteminde incelenen vücut bölgesi işaretlendikten sonra benlerin önce makroskopik, daha sonra mikroskopik görüntüleri alınır. Benlerin mikroskopik görüntüleri renk farklılıkları, simetri, içerdiği anatomik yapılar açısından önceden belirlenen kriterler ışığında incelenir. Yapılan incelemelerde kanser riski olduğu belirlenen benler alınıp patolojik incelemeye tabi tutulmak üzere cerrahiye gönderilir.İleriye dönük olarak kanser riski taşıyan benleri olanlarda elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında saklanarak risk derecesine göre değişen aralıklarda yeni görüntüler alınır ve benlerdeki değişiklikler her defasında yeniden yorumlanır. Bilgisayarlı dijital dermatoskopi yöntemi ile deri kanserlerinin erken dönemde tanı konulup tedavisi mümkün olduğu gibi, iyi huylu benlerin gereksiz cerrahi işlemlere tabi olmasıda önlenmiş olur.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun