Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastanemizde doğumdan itibaren sağlıklı çocuk izlemi yapılır. Büyüme, gelişme izlenir. Koruyucu hekimlik hizmetleri, aşılamalar yapılır. Bu sayede hastalık gelişiminin önlenmesi, hastalıkların erken dönemde saptanması ve tedavisi yapılır. Çocuk polikliniğinde hasta çocukların tetkiki, teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca ayakta tedavi yapılmakta, hastanede yatması gereken hastalar saptanıp gerekli tedavileri hastanede yapılmaktadır. Çocuk acil polikliniğinde acilen başvuran hastaların gerekli tetkik ve tedavileri yapılmakta, bazı hastalar kontrol altında tutularak izlenmektedir.

BÜYÜME – GELİŞME

1.ay Yüzüstü yattığında başını bir taraftan diğer tarafa çevirir.
1.5 ay Gülümseme 2.ay Başını tutar, Eşyayı takip eder.
3.ay Eşyayı hemen görür. İyi takip eder.
5.ay Destekli oturma, ayakları üzerine basma, sağa sola dönmeye çalışır.
6.ay Yakınındaki eşyaya uzanır yakalar, ağzına götürür. Yüksek sesle güler.
7.ay Yüzüstünden sırtüstüne dönebilir. Bir elindeki eşyayı diğer eline geçirebilir.
8.ay Desteksiz oturma. 9.ay Katı parçalı besinleri çiğneyerek yiyebilir.
10.ay Kendisini çekerek ayağa kalkabilir. Yatar durumdan oturur duruma geçebilir.
12.ay Bir elinden tutulursa yürür, ayakta yardımsız kısa süre durabilir. 2-4 kelimeyi anlayarak söyler.
15.ay Yardımsız kalkar, yürür, merdivenleri emekleyerek çıkar.4-6 kelimeyi anlayarak söyler.
18.ay Acemice koşar. 10 kelime söyler, yemeği kendisi yemeye başlar. 3 küpü üstü üste koyar.
24.ay Rahat olarak koşar. Merdiven inip çıkabilir. 6 küpü üstü üste koyar. Çatal kaşığı iyi tutar. Büyük, küçük abdestini haber verir.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun