Astım Alerji ve Göğüs Hastalıkları

Astım alerji ve göğüs hastalıkları polikliniğimizde yeni gelişmeler yakından takip edilerek allerji ve göğüs hastalıkları ile ilgili her türlü yeni teşhis ve tedavi imkanları kullanılmaktadır.

Solunum fonsiyon testi: Bronşlarda (akciğer içindeki hava yolları) daralma olup olmadığı, daralma varsa şiddeti ve yeri, akciğer kapasitesi hakkında rakamlarla ifade edilen objektif sonuçlar verir. Pek çok akciğer hastalığının tanı ve tedavisinin takibi için kullanılmakla birlikte en sık, önemli bir halk sağlığı problemi olan astım bronşiyal hastalığının teşhisinde ve tedavinin planlanmasında uygulanmaktadır.

Alerji cilt testleri: Kişinin duyarlı olduğu allerjik maddelerin saptaması amacıyla uygulanmaktadır. Başlıca uygulama alanını allerjik nezle, allerjik astım, ürtiker (kurdeşen) gibi hastalıklar oluşturmaktadır. Test sonucunda saptanan allerjik maddelerden korunma metotları hekim tarafından hastaya not tutturularak anlatılmakta, böylelikle kişi kendisine zararlı olan allerjik maddelerden korunarak hem şikayetlerini azaltmakta hem de tedavisine aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun