Ağrı Yaşam Kalitenizi Etkilemesin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve rehabilitasyon geçici ya da kalıcı fiziksel ve fonksiyonel bozukluğuna sebep olan kas, kemik, sinir hastalıklarının tanısı, tedavisi ve korunması üzerine yoğunlaşan tıp branşıdır. 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Amaçları

• Ağrının azaltılması

• Kasların gevşetilmesi 

• Dolaşımın olumlu yönde etkilenmesi

• Enflamasyonun (şişliğin) giderilmesi

• Fonksiyonların düzeltilmesi, hareketin artırılması, kasların güçlendirilmesinin sağlanması

• İlaç gereksiniminin azaltılması

• Postür (duruş) bozuklukların önlenmesi ve düzeltilmesi

• Eklem hareket açıklığını devam ettirmek veya düzeltmek

• Endüransı (kondüsyonu) artırmak

• Solunum fonksiyonlarını sürdürmek ve artırmak

• Denge ve koordinasyonu sağlamak

 

Ağrı Tedavisinde Kullanılan Fizik Tedavi Ajanları ve Etki Mekanizmaları

1-Yüzeysel ısıtıcılar: Sıcak paketler, parafin, çalkantılı banyo. Sıcak uygulama bölgedeki kan damarlarında genişleme sağlayarak kan akışını arttırır ve hasarlı dokunun iyileşmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Bölgeye daha fazla oksijen taşınır ve zararlı atıklar daha kolay temizlenir. Ayrıca bağ dokusunda esneme ve kaslarda gevşeme sağlanır. Enflamasyonun olduğu durumlarda ise yüzeysel olarak soğuk uygulanması gerekir ve kan damarlarında daralma sağlayarak bölgede şişlik ve ödem giderilir.

 

2- Derin ısıtıcılar: Ultrason, ultrasonda ise ses dalgalarından faydalanılır. Yüzeysel ısıtıcıların ulaşamadığı daha derin dokulara ulaşarak benzer etki mekanizması ile ağrı, eklem sertliklerinin tedavisinde kullanılır. 

 

3- Elektroterapiler: 

• Alçak frekanslı akımlar: Ağrıyı ileten sinir liflrinin ağrı merkezine iletilmesini önleyerek ağrı kesici etkileri yanında, motor fonksiyonu etkiler, kas uyarılması, kas kitlesinin artırılmasını sağlar. 

Faradik akım, dinamik akım, TENS Transcutaneous Electirical Nerve Stimulation) alçak frekanslı akımlardır. 

 

• Orta frekanslı akımlar: 

İnterferansiyal akım ağrısız kas kontraksiyonu sağlayarak bölgede kan akışını artırır ve ağrıyı ileten sinir liflerinin ağrı merkezine iletilmesini önleyerek ağrı kesici etkisi vardır(vakum interferans gibi)

 

5-Traksiyon: 

Omurlar arası mesafeyi açarak fıtığa neden olan diskin beslenmesini sağlamak ve kas spazmını geriletmek gibi yararları vardır.

 

Fizik Tedavinin Diğer Uygulamaları:

Analjezik, antiinflematuar, kas gevşetici ve trankilizan ilaçlar yanında, local ve eklem içi enjeksiyonlar, kuru iğneleme, mezoterapi, kineziobandlama seçenekleri vardır.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kapsamındaki Tedaviler

• Akut ve kronik ağrı tedavisi

• Romatizmal hastalıklar tedavi ve takibi

• Ortopedik rehabilitasyon ve spor yaralanmaları 

• Nörolojik ve nöromuskulaer hastalıkların rehabilitasyonları

• Pediatrik rehabilitasyon 

• Metabolik kemik hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi

• Doğuşsal veya edinsel eklem ve kemik bozukluklarının tedavisi 

• Yanık sonrası rehabilitasyon

• Geriatrik rehabilitasyon

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun