40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK VIP CHECK-UP

Muayeneler

• Dahiliye Muayenesi

• Uroloji Muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

• Akciğer Grafisi

• Tüm Batım Ultrasonu

• Tiroid Us

Kardiyoloji  Tetkikleri

• Ekg (Elektrokardiyogram)

Laboratuvar Tetkikleri

• Glukoz (Açlık): 

• Üre: Su ve beslenme dengesindeki bozulmalar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları teşhisinde kullanılır.

• Kreatinin: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kas hastalıkları teşhisi için kullanılır.

• Alt: Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

• Hemogram 26 Parametre: Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.

• Total Kolesterol: Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.

• Sedimantasyon: Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve  ayırıcı tanılarda (enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir.

• Trigliserid: Ağırlıklı olarak besinlerle alınan yağ miktarını gösterir. Fazla kilo ve damar hastalığı riskini saptamak için kullanılır.

• Tsh: Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.

• Tit:

• Gaitada Gizli kan aranması: Bağırsak kanserleri başta olmak üzere, bağırsaklarda kanamaya neden olan hastalıkların teşhisi olarak kullanılır.

• Kalsiyum: Kemik, paratiroid, böbrekten kaynaklanan bazı hastalıklarda yükselmiş veya düşmüş değerlerine rastlanabilir.

• Klor:

• Potasyum: Böbrek hastalıkları, kalp ritmi ve /veya kan basıncı bozuklukları, beslenme ve vücuttan atılımını bozabilen diğer klinik durumlarda kan düzeyi bilinmelidir.

• Anti- Hbs: Hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumunu gösterir.

• Anti -Hcv: Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan, karaciğer harabiyetine gidebilen Hepatit C virüsü ile teması ve klinik sonucunu gösterir.

• Anti -Hiv:

Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan İnsan immun yetmezlik virüsü ile teması gösterir.

• Hbs Ag: Kan ve cinsel ilişki ile bulaşabilen Hepatit B mikrobu ile karşılaşıp karşılaşılmadığının ve bunun sonucunda oluşabilecek klinik durumun  göstergesidir. 

• Ast: Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

• Hdl Kolesterol: Koroner hastalıkların risk analizinde total kolesterol ile birlikte kullanılır.

• Ldl Kolesterol: Koroner plak formasyonuna katıldığından damar hastalıklarında rol oynar.

• Alp:

• Albumin: Total proteinin %60’lık kısmını oluşturur. Besinsel durum, vücuttan protein atılımına neden olan hastalıkların tanısında karaciğer hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılır.

• Protein:

• Vitamin B12: Eksikliğine bağlı kansızlık gelişebilmekte, eksiklik besinle yetersiz alımından ya da  vücutta biyo yararlanımdaki kusurdan kaynaklanabilir. Alkolizm, çölyak hastalığı vb durumlar da buna yol açabilir. Eksikliğinde nörolojik ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkar.

• Afp: Kronik hepatit ve siroz, karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve testis kanseri tanısı ve takibi için kullanılır

• Amilaz: Özellikle pankreatit ve diğer pankreas hastalıklarının tanısı ve takibinde, diabetin neden olduğu bazı durumlarda, kabakulakta, sindirim sisteminin bazı hastalıklarında ölçümlenir. 

• Ca-15-3: Meme kanserinin evrelenmesi ve tedavinin izlenmesinde kullanılır. Diğer bazı malign hastalıklar ve memenin malign olmayan bazı kistik oluşumlarında da yükselebilir.

• Ca-19-9: Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer barsak ve karaciğer- safra yolları kanserlerinin izlenmesinde kullanılır. Mide barsak sisteminin malign olmayan hastalıklarında da test sonuçları yüksek bulunabilir.

• Cea: Esas olarak tedavi gören kanser hastalığının takibini ve nüksleri izlemek için kullanılır. Tümör varlığı ya da yokluğu için kesin bir sonuç vermemekle birlikte bu amaçla da kullanımı yaygındır.

• Ldh: Karaciğer hastalıkları, bazı anemi türleri, myokard enfartüsü, bazı kas hastalıkları ve maligniteleri, genel olarak doku hasarı ve düzeyini teşhiste kullanılır.

• Crp: Enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, tümöral hastalıkların ve bazı otoimmun hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

• Urik Asit: Eklem ağrılarıyla giden gut hastalığının teşhisi en bilinen kullanım alanıdır. Ayrıca böbrek taşı öyküsü olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi alanlarda mutlaka takip edilir.

• Ggt:

• Psa Total: Erkeklerde en yaygın kanser türlerinden olan Prostat kanseri takibi için değerli bir testtir.

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun