40 YAŞ ALTI KADIN CHECK-UP

Muayeneler

• Dahiliye Muayenesi

• Jinekoloji Muayenesi +Pap Smear

 

Radyoloji İncelemeleri

• Tüm Batın Usg

• Akciğer Grafisi Pa

• Meme Usg Bilateral

 

Kardiyoloji İncelemeleri

• Ekg

 

Laboratuvar İncelemeleri

• Açlık Kan Şekeri (Kan Şeker Düzeyi):

Yükselmesi ya da düşmesi, şeker hastalığı ve şeker metabolizmasının diğer bozuklukları başta olmak üzere pek çok hastalığı işaret edebilir.

 

• Üre (Kan Üre Azotu):

Su ve beslenme dengesindeki bozulmalar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları teşhisinde kullanılır.

 

• Kreatinin:

Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kas hastalıkları teşhisi için kullanılır.

 

• Alt (Sgpt):

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, kalp, iskelet sistemi ve pankreas hastalıkları, su metabolizması bozuklukları araştırmak için faydalanılır.

 

• Ast (Sgot):

Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

 

• Total Kolesterol:

Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.

 

• Hdl Kolesterol:

Koroner hastalıkların risk analizinde total kolesterol ile birlikte kullanılır.

 

• Ldl Kolesterol:

Koroner plak formasyonuna katıldığından damar hastalıklarında rol oynar.

 

• Trigliserid:

Ağırlıklı olarak besinlerle alınan yağ miktarını gösterir. Fazla kilo ve damar hastalığı riskini saptamak için kullanılır.

 

• Sedimantasyon: 

Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve  ayırıcı tanılarda (enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir. 

 

• Hemogram 26 Parametre:

Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.

 

• Hbs Ag:

Kan ve cinsel ilişki ile bulaşabilen Hepatit B mikrobu ile karşılaşıp karşılaşılmadığının ve bunun sonucunda oluşabilecek klinik durumun  göstergesidir. 

 

• Anti Hbs:

Hepatit B enfeksiyonuna  karşı bağışıklık durumunu gösterir.

 

• Anti Hcv:

Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan, karaciğer harabiyetine gidebilen Hepatit C virüsü ile teması ve klinik sonucunu gösterir.

 

• Anti Hiv:  

Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan İnsan immun yetmezlik virüsü ile teması gösterir.

 

• Tsh:

Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.

 

• Tam İdrar Analizi: 

İdrar yolu ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere idrarda bulgu veren diğer sistemik hastalıkların teşhisi ve takibi için kullanılır. İdrar mikroskop altında incelenir, ayrıca içerdiği biyokimyasal bileşenler ölçülür.

 

• Gaitada Gizli Kan: 

Bağırsak kanserleri başta olmak üzere, bağırsaklarda kanamaya neden olan hastalıkların teşhisi olarak kullanılır.

 

• Kalsiyum:

Kemik, paratiroid, böbrekten kaynaklanan bazı hastalıklarda yükselmiş veya düşmüş değerlerine rastlanabilir.

 

• Alp:

Safra kanalı tıkanıklığı ve siroz, hepatit gibi karaciğer hastalıklarının teşhisinin yanısıra kemik yapımı ile ilgili hastalıkların ve kemiğe metastaz kapan tümörlerin teşhisi ve takibi için kullanılır.

 

• Potasyum:

Böbrek hastalıkları, kalp ritmi ve /veya kan basıncı bozuklukları, beslenme ve vücuttan atılımını bozabilen diğer klinik durumlarda kan düzeyi bilinmelidir.

 

• Klor:

Uzun süreli kusma, ishal, zafiyet, bitkinlik, solunum sıkıntısı ve elektrolit dengesizliği düşünülen diğer durumlarda ölçümü gereklidir.

 

Açıklamalarda tetkiklerin en sık olarak kullanıldığı durumlara yer verilmiştir. Bir çok tetkik burada yer verilemeyecek kadar farklı hastalıkların araştırılması ve takibi için kullanılabilir. Tetkik öncesi hazırlık için lütfen bizi arayınız.


E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun