40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP

40 Yaş Altı Erkek Check Up ; kan sayımı ile bağışıklık sistemini, anemileri ve pıhtılaşma hücrelerini  gözden geçirir. Kan şeker düzeyi, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları, kan yağlarını ve elektrolitleri ölçer. İdrar ve dışkıyı inceler. Tiroid bezinin çalışmasını, Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonlarını tarar. Görüntüleme tetkikleri ve EKG ile Akciğerler, kalp ve iç organlar değerlendirilir. USG ve akciğer grafisi radyoloji uzmanı tarafından raporlanır. Değerlendirmeleri dahiliye uzmanı ve üroloji uzmanı yapar ve gerekli tavsiyelerde bulunurlar. Sağlıklı yaşam için gerekli olan beslenme düzeni konusunda uzman diyetisyen görüşme yapar.

 • DAHİLİYE UZMANI MUAYENESİ
 • ÜROLOJİ MUAYENESİ
 • UZMAN DİYETİSYEN MUAYENESİ VE VÜCUT KOMPOZİSYON ANALİZİ
 • HEMOGRAM
 • SEDİMENTASYON
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİT
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • HBS AG
 • ANTİ HBS
 • ANTİ HCV
 • ANTİ HIV
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • KLOR
 • TAM İDRAR TETKİKİ
 • GAİTADA PARAZİT ARANMASI
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • TÜM BATIN USG
 • EKG

E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun
E-Randevu Biz Sizi Arayalım Doktorlara Sorun